SZKOLENIA INTERNETOWE POŚWIĘCONE CHOROBOM ZAKAŹNYM

Keeping Pace with Viral Evolution
 
23 czerwca 2015 r.

Autor: 

dr John R. Hackett Jr., Abbott Diagnostics

Najważniejsze poruszane kwestie:

Zmiana systemu diagnostyki chorób zakaźnych poprzez globalny nadzór i nowoczesną technologię

Dokładna diagnoza czynników zakaźnych jest ważnym zadaniem laboratoriów na całym świecie. Niektóre wirusy — zwłaszcza te posiadające w swoim w cyklu życiowym etap odwrotnej transkrypcji — są podatne na gwałtowne zmiany. Stanowi to nieustające wyzwanie dla testów diagnostycznych, których skuteczność zależy od tego, czy ewoluują wraz z ulegającymi zmianom wirusami. Kontrolę nad wirusami można osiągnąć jedynie poprzez kompleksowy system nadzoru, który firma Abbott wprowadziła ponad 20 lat temu i od tej pory stale finansowała. Po odbyciu tych warsztatów uczestnicy zrozumieją znaczenie globalnego systemu nadzoru wirusologicznego i jego wpływ na rozwój i działanie testów diagnostycznych. 

  Zobacz szkolenie internetowe

 
 
Three Decades of HIV Detection
 
7 grudnia 2015 r.

Autor:

Marc Van Ranst, profesor wirusologii i epidemiologii, kierownik Zakładu Mikrobiologii i Immunologii, dyrektor Zakładu Wirusologii Klinicznej i Epidemiologicznej, instytut badań medycznych Rega Institute for Medical Research Uniwersytetu w Leuven, ordynator oddziału Medycyny Laboratoryjnej Szpitala Uniwersyteckiego w Leuven, Belgia.

Najważniejsze poruszane kwestie:

Pandemie spowodowane przez HIV i AIDS zalicza się do najbardziej niszczycielskich w historii. Znaczące wysiłki w dziedzinie prac badawczych podjęte w ciągu ostatnich 30 lat doprowadziły do nowych odkryć dotyczących wirusa i jego wykrywania oraz do opracowania silnych leków przeciwwirusowych, które zmieniły zarówno kwestie związane z leczeniem, jak i profilaktyką. 

Niniejsze szkolenie internetowe przedstawia przełomowe wydarzenia odnotowane w historii badań prowadzonych nad wirusem HIV z naciskiem na rozwój w czasie oraz wpływ, jaki badania translacyjne wywarły na sposób leczenia i profilaktykę wirusa HIV. Podczas szkolenia zostaną również omówione aktualne kierunki badań naukowych, w tym wyzwania, przed którymi stoją naukowcy poszukujący leku zwalczającego wirusa HIV, oraz bieżące działania podejmowane na całym świecie w celu zakończenia epidemii AIDS do 2030 r.

Informacje na temat dr. Marca Van Ransta

Dr Marc Van Ranst to belgijski wirusolog i epidemiolog pracujący dla Uniwersytetu w Leuven i instytutu badań medycznych Rega Institute for Medical Research w Leuven, w Belgii. Jest on kierownikiem Zakładu Mikrobiologii i Immunologii oraz dyrektorem Klinicznego Zakładu Medycyny Laboratoryjnej. Jego badania laboratoryjne koncentrują się na ewolucji molekularnej wirusów DNA i RNA. Wykłada on wirusologię na Uniwersytecie w Leuven i w Koledżu uniwersyteckim Leuven-Limburg oraz bioinformatykę na Uniwersytecie Karola w Pradze, w Czechach. Opublikował ponad 340 artykułów naukowych w periodykach recenzowanych naukowo i gromadzonych w bazie Medline. Jest również autorem rozdziałów w ośmiu książkach na temat ewolucji molekularnej wirusów i bioinformatyki.

Van Ranst uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie medycyny na Uniwersytecie w Hasselt w 1986 r. oraz ukończył z wyróżnieniem studia medyczne na Uniwersytecie w Leuven w 1990 r. Odbył studia doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym im. Alberta Einsteina w Nowym Jorku i w 1994 r. uzyskał tytuł doktora w dziedzinie mikrobiologii i immunologii. W 2004 r. otrzymał nagrodę European Clinical Virology Heine-Medin przyznawaną przez Europejskie Towarzystwo Wirusologii Klinicznej (ang. European Society for Clinical Virolog). W 2005 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa na Uniwersytecie Kalmarskim w Szwecji. Belgijski rząd federalny mianował go na międzyresortowego komisarza, aby kierował zarządzaniem kryzysowym podczas pandemii grypy meksykańskiej w latach 2009–2010.

 

Cele kształcenia:

  • Zrozumienie złożonych kwestii odzwierzęcego pochodzenia wirusa HIV oraz omówienie zagadnień związanych z wczesnym etapem epidemii wirusa HIV i odkryciem wirusa HIV.
  • Uzyskanie wiedzy na temat różnych generacji testów immunologicznych pod kątem wirusa HIV.
  • Zrozumienie ewolucji strategii dotyczących leczenia wirusa HIV.
  • Uzyskanie wiedzy na temat ambitnych celów UNAIDS ukierunkowanych na zakończenie epidemii AIDS do 2030 r.
Zobacz szkolenie internetowe

 

dodatkowe szkolenia internetowe
cardio_heart_450x240.jpg

szkolenia internetowe poświęcone tematyce kardiologicznej

Zobacz szkolenia internetowe poświęcone tematyce kardiologicznej.

Szkolenia internetowe
hba1c_webinar_450x240.jpg

szkolenia internetowe poświęcone cukrzycy

Zobacz szkolenia internetowe poświęcone cukrzycy.

Szkolenia internetowe

Za chwilę opuścisz grupę witryn internetowych Abbott i przejdziesz do witryny zewnętrznej.

Łącza, które kierują Cię poza witryny internetowe Abbott, nie znajdują się pod jej kontrolą, a zatem firma Abbott nie ponosi odpowiedzialności za treść żadnej z takich witryn ani za dalsze łącza znajdujące się na nich. Firma Abbott udostępnia takie łącza tylko dla Twojej wygody, a ich uwzględnienie nie świadczy o zatwierdzeniu przez firmę Abbott strony, do której prowadzi dane łącze. Żądana witryna internetowa może nie być zoptymalizowana dla Twojego ekranu.

Czy chcesz kontynuować i opuścić tę stronę?

Tak Nie

Za chwilę przejdziesz do witryny internetowej Abbott dla konkretnego kraju lub regionu.

Żądana witryna internetowa jest przeznaczona dla osób mieszkających w danym kraju, o czym poinformowano w treści witryny. W związku z tym witryna ta może zawierać informacje dotyczące produktów farmaceutycznych, urządzeń medycznych i innych produktów bądź zastosowań tych produktów, które nie są zatwierdzone w innych krajach lub regionach.

Czy chcesz kontynuować i wejść na tę stronę?

Tak Nie

Za chwilę przejdziesz do witryny internetowej Abbott dla konkretnego kraju lub regionu.

Żądana witryna internetowa jest przeznaczona dla osób mieszkających w danym kraju, o czym poinformowano w treści witryny. W związku z tym witryna ta może zawierać informacje dotyczące produktów farmaceutycznych, urządzeń medycznych i innych produktów bądź zastosowań tych produktów, które nie są zatwierdzone w innych krajach lub regionach.

Czy chcesz kontynuować i wejść na tę stronę?

Tak Nie