Seminaria internetowe z zakresu kardiologii

Galektyna 3
 
22 września 2015 r.

Galektyna 3: ważny krok w kierunku skuteczniejszego postępowania w przypadkach niewydolności serca

Autor:  Peter McCullough, MD, MPH, FACC, FACP, FCCP, FAHA, FNKF, FNLA, kardiolog w instytucie Baylor Heart and Vascular Institute

Mimo że odnotowano znaczne postępy w diagnostyce, sposobie postępowania i leczeniu niewydolności serca, nadal istnieje zapotrzebowanie na nowe narzędzia, które umożliwią optymalizację działań w opiece zdrowotnej. Ostatnio uzyskaliśmy możliwość korzystania z nowych biomarkerów pomocnych w prognozowaniu i ustalaniu sposobu postępowania w przypadkach niewydolności serca. Podczas dzisiejszego seminarium internetowego uzyskamy informacje na temat nowego biomarkera o nazwie galektyna 3 (ang. galectin-3) oraz sposobu jego wykorzystania jako narzędzia do ustalania sposobu podstępowania w niewydolności serca.

Nota biograficzna dotycząca doktora Petera McCullougha

Po uzyskaniu stopnia licencjata na Uniwersytecie Baylor dr McCullough uzyskał tytuł lekarza medycyny z wyróżnieniem „Alpha Omega Alpha” w akademii medycznej University of Texas Southwestern Medical School w Dallas. Kontynuował studia w zakresie chorób wewnętrznych na Uniwersytecie stanu Waszyngton w Seattle, uzyskał stypendium na wydziale kardiologii, będąc m.in. głównym stypendystą w Szpitalu im. Williama Beaumonta, a następnie zdobył tytuł magistra w dziedzinie zdrowia publicznego na Uniwersytecie w Michigan. Dr McCullough kieruje nauczaniem i badaniami w zakresie chorób układu krążenia w organizacji Baylor Health Care System i zajmuje stanowisko zastępcy kierownika wydziału medycznego w ośrodku Baylor University Medical Center w Dallas w Teksasie. Jest także członkiem podstawowej kadry profesorskiej na wydziale medycyny chorób wewnętrznych w ośrodku Texas A & M University Health Sciences Center. Jest uznanym na arenie międzynarodowej autorytetem w dziedzinie przewlekłej choroby nerek jako czynnika ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych i autorem ponad tysiąca publikacji, w tym rozdziału pt. „Interface between Renal Disease and Cardiovascular Illness" (Związek między chorobą nerek a chorobami układu sercowo-naczyniowego) w podręczniku Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine.

W 2013 roku został uhonorowany Międzynarodową nagrodą Vicenza w dziedzinie intensywnej opieki nefrologicznej za wybitny wkład w badania nad rosnącym problemem występowania zespołów sercowo-nerkowych. Dr McCullough jest obecnie przewodniczącym w Programie Wczesnego Wykrywania Chorób Nerek (KEEP) prowadzonym przez Krajową Fundację Chorób Nerek (NKF), który jest największym amerykańskim programem badań przesiewowych w zakresie chorób przewlekłych. Jego artykuły były publikowane w czasopismach medycznych w Stanach Zjednoczonych, takich jak New England Journal of Medicine czy Journal of the American Medical Association, oraz we wiodących wydawnictwach medycznych na całym świecie. Jest współredaktorem magazynu Reviews in Cardiovascular Medicine i członkiem wielu kolegiów redakcyjnych w czasopismach licznych specjalizacji medycznych.

Główne osiągnięcia:

 • Członek starszej kadry akademickiej i prowadzący nadzór nad klinicznymi, edukacyjnymi i badawczymi działaniami głównych akademickich ośrodków medycznych
 • Opracowanie testów klinicznych do diagnostyki in vitro w zakresie chorób serca i nerek, które są obecnie stosowane na całym świecie
 • Redaktor i przewodniczący w fundacji KEEP; sprawozdanie roczne publikowane jest w magazynie American Journal of Kidney Disease
 • Prowadzenie badań obserwacyjnych i randomizowanych w zakresie leczenia ostrego uszkodzenia nerek, nadciśnienia, ostrych zespołów wieńcowych, niewydolności serca oraz zespołów sercowo-nerkowych
 • Lekarz specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, kardiologii, lipidologii klinicznej i echokardiografii, z praktyką koncentrującą się na zapobieganiu i leczeniu najczęstszych dolegliwości, takich jak otyłość, cukrzyca, choroby nerek i choroby serca

 Cele kształcenia:

 •  Uzyskanie informacji na temat galektyny 3
 • Uzyskanie dodatkowych informacji na temat patofizjologii zwłóknienia mięśnia sercowego oraz roli galektyny 3 jako biomarkera
 • Poznanie sposobu korzystania z galektyny 3 jako biomarkera przydatnego w postępowaniu w przypadkach niewydolności serca

Docelowi odbiorcy: 

 • Laboranci
 • Pielęgniarki opiekujące się pacjentami z niewydolnością serca
 • Specjaliści w zakresie niewydolności serca
 • Kardiolodzy
 • Lekarze pogotowia ratunkowego
Zobacz seminarium internetowe 
dodatkowe seminaria internetowe

 

hba1c_webinar_450x240.jpg

seminaria internetowe dotyczące cukrzycy

Zobacz seminaria internetowe dotyczące cukrzycy.

Seminaria internetowe
multicolored_cells_450x240.jpg

seminaria internetowe poświęcone chorobom zakaźnym

Zobacz seminaria internetowe poświęcone chorobom zakaźnym.

Seminaria internetowe

Za chwilę opuścisz grupę witryn internetowych Abbott i przejdziesz do witryny zewnętrznej.

Łącza, które kierują Cię poza witryny internetowe Abbott, nie znajdują się pod jej kontrolą, a zatem firma Abbott nie ponosi odpowiedzialności za treść żadnej z takich witryn ani za dalsze łącza znajdujące się na nich. Firma Abbott udostępnia takie łącza tylko dla Twojej wygody, a ich uwzględnienie nie świadczy o zatwierdzeniu przez firmę Abbott strony, do której prowadzi dane łącze. Żądana witryna internetowa może nie być zoptymalizowana dla Twojego ekranu.

Czy chcesz kontynuować i opuścić tę stronę?

Tak Nie

Za chwilę przejdziesz do witryny internetowej Abbott dla konkretnego kraju lub regionu.

Żądana witryna internetowa jest przeznaczona dla osób mieszkających w danym kraju, o czym poinformowano w treści witryny. W związku z tym witryna ta może zawierać informacje dotyczące produktów farmaceutycznych, urządzeń medycznych i innych produktów bądź zastosowań tych produktów, które nie są zatwierdzone w innych krajach lub regionach.

Czy chcesz kontynuować i wejść na tę stronę?

Tak Nie

Za chwilę przejdziesz do witryny internetowej Abbott dla konkretnego kraju lub regionu.

Żądana witryna internetowa jest przeznaczona dla osób mieszkających w danym kraju, o czym poinformowano w treści witryny. W związku z tym witryna ta może zawierać informacje dotyczące produktów farmaceutycznych, urządzeń medycznych i innych produktów bądź zastosowań tych produktów, które nie są zatwierdzone w innych krajach lub regionach.

Czy chcesz kontynuować i wejść na tę stronę?

Tak Nie