SEMINARIA INTERNETOWE DOTYCZĄCE CUKRZYCY

Hemoglobina glikowana
 
 
19 listopada 2015 r.

Hemoglobina glikowana (HbA1c) w diagnostyce i kontroli cukrzycy: bieżąca praktyka

AUTORZY: DR CAS WEYKAMP I DR GARRY JOHN
 
Cukrzyca stała się poważną epidemią o światowym zasięgu.  Cukrzyca jest sama w sobie poważnym schorzeniem, ale może także prowadzić do wystąpienia zarówno chorób układu krążenia, jak i przewlekłej choroby nerek (PCN).  Identyfikacja osób z grupy ryzyka cukrzycy i kontrola glikemii u pacjentów z tą chorobą są koniecznością w zakresie ochrony zdrowia. Hemoglobina glikowana (HbA1c) jest dobrze znanym i rutynowo stosowanym markerem w długoterminowej kontroli glikemii. Ulepszenia w zakresie analitycznej skuteczności oznaczeń HbA1c umożliwiają obecnie skuteczną ocenę ryzyka w celu ochrony pacjentów przed wystąpieniem choroby. Metody tradycyjne, np. pomiar glukozy we krwi na czczo, mierzenie stężenia glukozy po dwóch godzinach po posiłku oraz test na tolerancję glukozy, mogą być nadal stosowane w diagnostyce, ale oznaczanie HbA1c niesie wyjątkowe korzyści (nie ma potrzeby pobierania próbek czczo, analiza wskazuje średni poziom glukozy we krwi z trzech miesięcy itd.).
 
W drugiej połowie lat siedemdziesiątych wiele metod oznaczania HbA1c zostało już wprowadzonych do praktyki klinicznej, ale w wynikach uzyskiwanych przez różne laboratoria widoczne były istotne różnice. Brak normalizacji spowodował powstanie programów normalizacyjnych w wielu krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych (program ds. normalizacji oznaczeń hemoglobiny glikowanej National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP)), w Japonii i w Szwecji. Normalizację oznaczeń HbA1c wprowadziła ostatecznie Międzynarodowa Federacja Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej (IFCC). Duże nakłady pracy zostały wykonane w ramach każdego z tych programów normalizacyjnych, ale nadal istnieje potrzeba wdrożenia ujednoliconego raportowania wyników oznaczeń HbA1c.
 
To seminarium internetowe poświęcone jest informacjom o powstawaniu biomarkera HbA1c, wynikach działań normalizacyjnych i o jakości pomiarów, które są kluczem do stosowania tego typu oznaczeń w praktyce klinicznej z zakresu kontroli i diagnostyki.
 
Nota biograficzna dotycząca doktora Cas Weykamp
Dr Cas Weykamp jest chemikiem klinicznym i dyrektorem laboratorium MCA w szpitalu Queen Beatrix Hospital w Winterswijk, w Holandii. Głównym przedmiotem jego działalności jest normalizacja oznaczeń HbA1c. Jest koordynatorem ogólnoświatowej sieci 16 laboratoriów standardów odniesienia opracowujących metodę odniesienia IFCC dla oznaczeń HbA1c oraz sekretarzem grupy zadaniowej IFCC odpowiedzialnym za szkolenia dotyczące HbA1c. Pełni także rolę doradcy w programie NGSP. Jest koordynatorem programu ds. zewnętrznej oceny jakości i badań wydajności (EQA/PT) oznaczeń HbA1c w Holandii. Na ogół aktywnie udziela się w programach EQA/PT, działalności z zakresu normalizacji i harmonizacji jako członek grupy zadaniowej IFCC ds. skuteczności oznaczeń oraz jako członek grup roboczych IFCC ds. zamienności i CDT. W Amerykańskim Towarzystwie Chemii Klinicznej (AACC) pełnił funkcję przewodniczącego grupy roboczej opracowującej narzędzia na potrzeby inicjatywy harmonizacji. Jest prelegentem na wielu międzynarodowych spotkaniach naukowych. Jego publikacje są dostępne na stronie internetowej www.pubmed.com w zakładce „Weykamp C”.
 
NOTA BIOGRAFICZNA DOTYCZĄCA DOKTORA GARRY JOHN
Garry John jest biochemikiem klinicznym pełniącym rolę konsultanta oraz kierownikiem wydziału Biochemii Klinicznej i Immunologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Norfolk i Norwich oraz profesorem honorowym akademii medycznej Norwich Medical School na uniwersytecie University of East Anglia w Norwich (Wielka Brytania). Oprócz nauczania na wydziale lekarskim w Norwich wykłada również gościnnie na następujących uczelniach: akademia medyczna Barts and The London School of Medicine and Dentistry, Uniwersytet Surrey, Uniwersytet Londyński oraz Uniwersytet w Mediolanie. Garry jest członkiem Królewskiego Kolegium Patologów (FRCPath), Stowarzyszenia Biochemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej ACBLM), Amerykańskiego Towarzystwa Chemii Klinicznej (AACC), stowarzyszenia „Diabetes UK”, Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą (EASD) i stowarzyszenia „Heart UK”.
 
Pełnił funkcję przewodniczącego grupy roboczej Międzynarodowej Federacji Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej ds. normalizacji oznaczeń HbA1c do czasu pomyślnego zakończenia jej działalności. Pełni obecnie funkcję przewodniczącego grupy zadaniowej IFCC ds. wdrażania normalizacji oznaczeń HbA1c. Jest członkiem komitetu sterującego w programie NGSP. Ponadto Garry ściśle współpracuje z wieloma krajowymi i międzynarodowymi organizacjami, w tym z Europejskim Towarzystwem Badań nad Cukrzycą (EASD), Międzynarodową Federacją ds. Cukrzycy (IDF) oraz Światową Organizacją Zdrowia (WHO).
 
Garry opublikował ponad 100 artykułów w wiodących czasopismach, jest autorem sześciu rozdziałów książki, zredagował dwie publikacje książkowe oraz przedstawił ponad 30 plakatów na międzynarodowych konferencjach. Jest współredaktorem w czasopiśmie Diabetic Medicine i działa jako recenzent kilku renomowanych czasopism, w tym Clinical Chemistry, Annals of Clinical Biochemistry, Clinica ChimiActa oraz Diabetologia.
 

Cele kształcenia:

  • Uzyskanie informacji na temat sposobu i przyczyny tworzenia się hemoglobiny glikowanej (HbA1c).
  • Objaśnienie, w jaki sposób stężenie HbA1c umożliwia kontrolę glikemii (średniego stężenia glukozy we krwi pacjenta).
  • Omówienie negatywnych skutków cukrzycy.
  • Porównanie tradycyjnych sposobów diagnozowania cukrzycy (stężenie glukozy we krwi na czczo, poziom glukozy dwie godziny po posiłku oraz test tolerancji glukozy) z oznaczeniem HbA1c.
  • Opis międzynarodowego systemu pomiarów odniesienia (RMS) dla markera HbA1c.

Docelowi odbiorcy:

  • Laboranci
  • Endokrynolodzy
  • Lekarze
  • Specjaliści w zakresie zaburzeń metabolizmu
Zobacz seminarium internetowe 

 

dodatkowe seminaria internetowe
cardio_heart_450x240.jpg

seminaria internetowe z zakresu kardiologii

Zobacz seminaria internetowe z zakresu kardiologii.

Seminaria internetowe
multicolored_cells_450x240.jpg

seminaria internetowe poświęcone chorobom zakaźnym

Zobacz seminaria internetowe poświęcone chorobom zakaźnym.

Seminaria internetowe

Za chwilę opuścisz grupę witryn internetowych Abbott i przejdziesz do witryny zewnętrznej.

Łącza, które kierują Cię poza witryny internetowe Abbott, nie znajdują się pod jej kontrolą, a zatem firma Abbott nie ponosi odpowiedzialności za treść żadnej z takich witryn ani za dalsze łącza znajdujące się na nich. Firma Abbott udostępnia takie łącza tylko dla Twojej wygody, a ich uwzględnienie nie świadczy o zatwierdzeniu przez firmę Abbott strony, do której prowadzi dane łącze. Żądana witryna internetowa może nie być zoptymalizowana dla Twojego ekranu.

Czy chcesz kontynuować i opuścić tę stronę?

Tak Nie

Za chwilę przejdziesz do witryny internetowej Abbott dla konkretnego kraju lub regionu.

Żądana witryna internetowa jest przeznaczona dla osób mieszkających w danym kraju, o czym poinformowano w treści witryny. W związku z tym witryna ta może zawierać informacje dotyczące produktów farmaceutycznych, urządzeń medycznych i innych produktów bądź zastosowań tych produktów, które nie są zatwierdzone w innych krajach lub regionach.

Czy chcesz kontynuować i wejść na tę stronę?

Tak Nie

Za chwilę przejdziesz do witryny internetowej Abbott dla konkretnego kraju lub regionu.

Żądana witryna internetowa jest przeznaczona dla osób mieszkających w danym kraju, o czym poinformowano w treści witryny. W związku z tym witryna ta może zawierać informacje dotyczące produktów farmaceutycznych, urządzeń medycznych i innych produktów bądź zastosowań tych produktów, które nie są zatwierdzone w innych krajach lub regionach.

Czy chcesz kontynuować i wejść na tę stronę?

Tak Nie