Six Sigma

SixSigmaBanner_1457x448.jpg

 
 

Wobec narastającej potrzeby poprawy dokładności i rzetelności wyników metodologia Six Sigma rewolucjonizuje sposób oceny kontroli jakości w laboratoriach klinicznych. Pracujący dla firmy Abbott projektanci oznaczeń i aparatów doceniają znaczenie metodologii Six Sigma i stosują ją do oceny ilościowej jakości systemów diagnostycznych.

Projektowanie aparatów Jakość oznaczeń Publikacje

 

na czym polega six sigma

 

Metodologia Six Sigma została wprowadzona jako narzędzie do minimalizacji zmienności procesów produkcyjnych, ich usprawniania i podnoszenia jakości. Stanowi sposób na identyfikację błędów lub „defektów” i ograniczenie zmienności.

ZASTOSOWANIE W LABORATORIUM

Wskaźniki Six Sigma okazały się być niezwykle przydatnym narzędziem, które pozwala laboratorium na obiektywną i ilościową ocenę jakości oznaczeń i aparatów. Metodologia Six Sigma stosowana w firmie Abbott pomaga ograniczyć koszty związane z zakupem odczynników, materiałów eksploatacyjnych i materiałów kontrolnych, robocizną i dochodzeniem przyczyn negatywnych wyników kontroli jakości.

  metric-equation_new.jpg

 

Projektowanie aparatów

 

Nasze aparaty i wykorzystane w nich technologie projektujemy zgodnie z metodologią Six Sigma, tak aby zapewniały wysoką efektywność, wydajność i sprawny przebieg pracy z pacjentem oraz spełniały wymogi standaryzacji.

Efektywność


six-sigma_flex-rate.jpg
flexrate

Poszerzenie zakresów liniowych oznaczeń enzymów w celu poprawy wyników uzyskiwanych za pierwszym razem oraz ograniczenia liczby powtórnych testów.

Wydajność


six-sigma_ICT_220x110.png
moduł ict

Uproszczenie gospodarki magazynowej, automatyzacja konserwacji i prosta wymiana.

Przebieg pracy z pacjentem

six-sigma_smallsamples.jpg
małe próbki

Dla panelu metabolicznego na 8 testów wystarczy próbka o objętości 32 µl; technologia pomiaru różnicy ciśnień wykrywa skrzepy.

Standaryzacja


six-sigma_serum.jpg
wskaźniki surowicy

Standaryzacja raportowania integralności próbek oraz większa pewność w zakresie poprawności wyników, a w rezultacie krótszy cykl przetwarzania bez dodatkowych kosztów.

JAKOŚĆ OZNACZEŃ NA ŚWIATOWYM POZIOMIE SIX SIGMA

Przeprowadzane przez nas analizy wskaźników Sigma potwierdzają, że nasze analizatory parametrów chemii klinicznej ARCHITECT zapewniają doskonałe wyniki.

c8000graph.jpg

c16000.jpg
c16000-RBAK.jpg

Za chwilę opuścisz grupę witryn internetowych Abbott i przejdziesz do witryny zewnętrznej.

Łącza, które kierują Cię poza witryny internetowe Abbott, nie znajdują się pod jej kontrolą, a zatem firma Abbott nie ponosi odpowiedzialności za treść żadnej z takich witryn ani za dalsze łącza znajdujące się na nich. Firma Abbott udostępnia takie łącza tylko dla Twojej wygody, a ich uwzględnienie nie świadczy o zatwierdzeniu przez firmę Abbott strony, do której prowadzi dane łącze. Żądana witryna internetowa może nie być zoptymalizowana dla Twojego ekranu.

Czy chcesz kontynuować i opuścić tę stronę?

Tak Nie

Za chwilę przejdziesz do witryny internetowej Abbott dla konkretnego kraju lub regionu.

Żądana witryna internetowa jest przeznaczona dla osób mieszkających w danym kraju, o czym poinformowano w treści witryny. W związku z tym witryna ta może zawierać informacje dotyczące produktów farmaceutycznych, urządzeń medycznych i innych produktów bądź zastosowań tych produktów, które nie są zatwierdzone w innych krajach lub regionach.

Czy chcesz kontynuować i wejść na tę stronę?

Tak Nie

Za chwilę przejdziesz do witryny internetowej Abbott dla konkretnego kraju lub regionu.

Żądana witryna internetowa jest przeznaczona dla osób mieszkających w danym kraju, o czym poinformowano w treści witryny. W związku z tym witryna ta może zawierać informacje dotyczące produktów farmaceutycznych, urządzeń medycznych i innych produktów bądź zastosowań tych produktów, które nie są zatwierdzone w innych krajach lub regionach.

Czy chcesz kontynuować i wejść na tę stronę?

Tak Nie