logo AlinIQ

nowe portfolio profesjonalnych usług i rozwiązań informatycznych, jest już dostępne dla laboratoriów na całym świecie.

możliwość zwiększenia wydajności operacyjnej

Obecne wyzwania w zakresie opieki zdrowotnej są bezprecedensowe. Pomocne może być odblokowanie potencjału w zakresie wykorzystania danych. Nie wystarczą same inwestycje w technologię.

Około 40% projektów technologicznych zostaje porzuconych lub nie odnosi sukcesu. Bez uznanego na świecie wsparcia optymalizacja rozwiązań pozostaje jedynie marzeniem. Mając na uwadze cele klientów, nasi eksperci w zakresie usług specjalistycznych z pomocą niezawodnych procedur oraz przydatnych rozwiązań informatycznych pozwalają spojrzeć na działalność w zupełnie nowym świetle, umożliwiając wykonanie kroku naprzód w nieustannie zmieniających się warunkach opieki zdrowotnej.


 
                                                         

pakiet profesjonalnych usług łączący trzy kluczowe elementy

AlinIQExpertise_338x170.png

 

Kompetencje AlinIQ

Nasi specjaliści w zakresie usług profesjonalnych oferują wnikliwą analizę sytuacji i wspólne opracowanie dostosowanych do potrzeb laboratorium rozwiązań poprawiających jego organizację i wyniki pracy.

AlinIQProcess_338x170.png

 

Procedury AlinIQ

Ponieważ zmiana jest jedyną stałą w dynamicznym środowisku opieki zdrowotnej, stosujemy nasze niezawodne procedury do prowadzenia nieustannej analizy i monitorowania danych w celu opracowania możliwych do realizacji rozwiązań, które mogą pozytywnie wpłynąć na wydajność pracy laboratorium.

AlinIQEnablers_338x170.png

 

Udogodnienia w ramach AlinIQ

W oparciu o wnikliwą analizę proponujemy optymalne rozwiązania z naszego pakietu udogodnień informatycznych:

AlinIQAMS_338x35.pngAlinIQAlwaysOn_338x35.pngAlinIQBIS_338x35.pngAlinIQIMS_338x35.png

                                                                          Proszę o kontakt Z EKSPERTEM AlinIQ

AlinIQ nowe portfolio profesjonalnych usług i rozwiązań informatycznych, jest już dostępne dla laboratoriów na całym świecie.

Zharmonizowane dane

Zróżnicowanym systemom informatycznym często brakuje funkcjonalności pozwalającej na zwiększenie efektywności. Może to powodować konieczność korzystania z pomocy dodatkowego personelu oraz systemów o różnych procedurach zarządzania danymi i zasadach organizacji pracy.

Maksymalizacja wydajności i optymalizacja możliwości

Zwiększenie liczby wykonywanych badań oraz zmiany w ofercie testów, bez zabezpieczenia dodatkowego budżetu, mogą stanowić wyzwanie w zakresie realizacji celów związanych z wydajnością.

Redukcja nieoczekiwanych przestojów

Nieoczekiwane usterki aparatury zakłócają opracowywanie wyników badań i obniżają produktywność personelu.

Optymalizacja zapasów i lepsza dostępność produktów

Ręczne zarządzanie zapasami powoduje błędy w zamówieniach, słabą rotację zapasów, wysokie koszty przesyłek, marnotrawstwo materiałów eksploatacyjnych, niedobory odczynników wymaganych do badań przy jednoczesnym zaangażowaniu zbyt dużej liczby personelu do obsługi magazynu.

POPRAWA WYNIKÓW W ZAKRESIE KOSZTÓW OPERACYJNYCH

Decentralizacja informacji oraz słabe zrozumienie danych mogą prowadzić do powstania wyzwań w zakresie podejmowania decyzji koniecznych do realizacji celów związanych z działalnością laboratorium i wynikami finansowymi, co w szerszym kontekście wpływa na system opieki zdrowotnej.

WIĘKSZA PEWNOŚĆ WYNIKÓW TESTÓW

Ręczne sprawdzanie wyników badań pacjentów w oparciu o procedury realizowane przez aparaturę może powodować opóźnienia oraz występowanie błędu ludzkiego w zakresie zatwierdzania, wpływając na pewność wyników testów.

 

w aktualnościach

Za chwilę opuścisz grupę witryn internetowych Abbott i przejdziesz do witryny zewnętrznej.

Łącza, które kierują Cię poza witryny internetowe Abbott, nie znajdują się pod jej kontrolą, a zatem firma Abbott nie ponosi odpowiedzialności za treść żadnej z takich witryn ani za dalsze łącza znajdujące się na nich. Firma Abbott udostępnia takie łącza tylko dla Twojej wygody, a ich uwzględnienie nie świadczy o zatwierdzeniu przez firmę Abbott strony, do której prowadzi dane łącze. Żądana witryna internetowa może nie być zoptymalizowana dla Twojego ekranu.

Czy chcesz kontynuować i opuścić tę stronę?

Tak Nie

Za chwilę przejdziesz do witryny internetowej Abbott dla konkretnego kraju lub regionu.

Żądana witryna internetowa jest przeznaczona dla osób mieszkających w danym kraju, o czym poinformowano w treści witryny. W związku z tym witryna ta może zawierać informacje dotyczące produktów farmaceutycznych, urządzeń medycznych i innych produktów bądź zastosowań tych produktów, które nie są zatwierdzone w innych krajach lub regionach.

Czy chcesz kontynuować i wejść na tę stronę?

Tak Nie

Za chwilę przejdziesz do witryny internetowej Abbott dla konkretnego kraju lub regionu.

Żądana witryna internetowa jest przeznaczona dla osób mieszkających w danym kraju, o czym poinformowano w treści witryny. W związku z tym witryna ta może zawierać informacje dotyczące produktów farmaceutycznych, urządzeń medycznych i innych produktów bądź zastosowań tych produktów, które nie są zatwierdzone w innych krajach lub regionach.

Czy chcesz kontynuować i wejść na tę stronę?

Tak Nie