logo Accelerator

ZHARMONIZOWANE SYSTEMY z otwartą automatyzacją

Stanowiący główny składnik kompletnego rozwiązania firmy Abbott system ACCELERATOR zapewnia nieograniczone możliwości w zakresie łączności z innymi systemami, co umożliwia zwiększenie wydajności procesów w głównym laboratorium przez automatyzację nieefektywnych działań manualnych.

zwiększenie możliwości laboratorium

Znaczny wzrost wydajności pracy laboratorium — sięgaj po więcej i wyznaczaj nowe standardy.

wnioski

Automation_Insights.jpg
Podejmij współpracę z zaufanym partnerem i wykorzystaj pełen potencjał swojego laboratorium 

 Każde laboratorium jest inne. W skład naszych zespołów ds. projektowania rozwiązań technicznych wchodzą osoby kreatywne, które w oparciu o wiedzę na temat „odchudzonego zarządzania” usprawniają i upraszczają przebieg pracy w laboratorium zgodnie z indywidualnymi potrzebami poszczególnych placówek. Nasi klienci mogą być pewni, że dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu będą mogli z łatwością sprostać wyzwaniom, z którymi przyjdzie im się zmierzyć w laboratorium — przy niższym poziomie ryzyka i niezakłóconej ciągłości usług świadczonych pacjentom i lekarzom.

Elastyczność

Automation_Flexibility.jpg
Dostosowanie do zmieniających się wymagań i niemal nieskończone możliwości

Zmiana jest stała. Dostosowanie się do zmiany wymaga jednak elastyczności. Począwszy od wykonywanych na zamówienie projektów, przez szeroką gamę kompatybilnych probówek, aż po nieograniczone możliwości w zakresie podłączania innych systemów — nasi klienci mogą mieć pewność, że oferowane przez firmę Abbott systemy do automatyzacji zapewniają elastyczność, dzięki której z łatwością dostosują swoje laboratorium do zmieniających się potrzeb.

Wydajność

Automation_Efficiency.jpg
Zyskaj pewność, że wartości najważniejszych kluczowych wskaźników wydajności laboratorium mieszczą się w normie 

Osiągnięcie wymaganych wskaźników jest kluczem do sukcesu. Aby było to możliwe, praca w laboratorium musi przebiegać w sposób wydajny i bezpieczny. Stosowanie zintegrowanego oprogramowania i zautomatyzowanego sprzętu nie tylko ogranicza procesy manualne i straty, redukuje sytuacje potencjalnego narażenia na zagrożenia biologiczne i optymalizuje wykorzystanie przestrzeni, ale również pomaga laboratorium z łatwością osiągnąć wydajność na wymaganym poziomie określonym przez najważniejsze kluczowe wskaźniki wydajności, a nawet wyższą.

urządzenia

 

Accelerator_p540_450x240.jpg

accelerator p540

Dowiedz się, w jaki sposób można uzyskać wyższą stopę zwrotu, zmaksymalizować wykorzystanie zasobów, strategicznie rozplanować możliwości pracowników i ograniczyć błędy, a wszystko to przy mniejszych kosztach inwestycyjnych niż w przypadku pełnego systemu nośników i bez konieczności wprowadzania większych zmian w aktualnym układzie laboratorium.

Dowiedz się więcej
Accelerator_a3600_450x240.jpg

ACCELERATOR a3600

Systemy pozwalające na całkowitą automatyzację laboratorium (TLA) w połączeniu z zasadami uproszczonego przebiegu pracy mogą zmaksymalizować wydajność roboczą, zapewniając laboratorium elastyczność w zakresie konfiguracji i możliwość ograniczenia błędów, co jest niezbędne, aby przeszkoleni technicy mogli skupić się na swojej pracy i zapewnić wysoką jakość wyników.

dowiedz się więcej

Za chwilę opuścisz grupę witryn internetowych Abbott i przejdziesz do witryny zewnętrznej.

Łącza, które kierują Cię poza witryny internetowe Abbott, nie znajdują się pod jej kontrolą, a zatem firma Abbott nie ponosi odpowiedzialności za treść żadnej z takich witryn ani za dalsze łącza znajdujące się na nich. Firma Abbott udostępnia takie łącza tylko dla Twojej wygody, a ich uwzględnienie nie świadczy o zatwierdzeniu przez firmę Abbott strony, do której prowadzi dane łącze. Żądana witryna internetowa może nie być zoptymalizowana dla Twojego ekranu.

Czy chcesz kontynuować i opuścić tę stronę?

Tak Nie

Za chwilę przejdziesz do witryny internetowej Abbott dla konkretnego kraju lub regionu.

Żądana witryna internetowa jest przeznaczona dla osób mieszkających w danym kraju, o czym poinformowano w treści witryny. W związku z tym witryna ta może zawierać informacje dotyczące produktów farmaceutycznych, urządzeń medycznych i innych produktów bądź zastosowań tych produktów, które nie są zatwierdzone w innych krajach lub regionach.

Czy chcesz kontynuować i wejść na tę stronę?

Tak Nie

Za chwilę przejdziesz do witryny internetowej Abbott dla konkretnego kraju lub regionu.

Żądana witryna internetowa jest przeznaczona dla osób mieszkających w danym kraju, o czym poinformowano w treści witryny. W związku z tym witryna ta może zawierać informacje dotyczące produktów farmaceutycznych, urządzeń medycznych i innych produktów bądź zastosowań tych produktów, które nie są zatwierdzone w innych krajach lub regionach.

Czy chcesz kontynuować i wejść na tę stronę?

Tak Nie