logo Accelerator a3600

ROZWIĄZANIE ZAPEWNIAJĄCE MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY I KONFIGURACJI

ACCELERATOR a3600 jest systemem umożliwiającym całkowitą automatyzację pracy w laboratorium i oferującym funkcje dostosowane do bieżących i przyszłych potrzeb laboratorium. Zaprojektowany z uwzględnieniem zagadnień informatycznych i zasad uproszczonego przebiegu pracy system ACCELERATOR a3600 maksymalizuje wydajność poprzez spójne, przewidywalne zarządzanie próbką i minimalizuje ryzyko wystąpienia błędów, zapewniając poprawę w zakresie opieki nad pacjentem.

Modułowa budowa systemu ACCELERATOR a3600 pozwala na stworzenie układu dostosowanego do potrzeb laboratorium. ACCELERATOR a3600 oferuje łączność z analizatorami firm trzecich*, co zapewnia możliwość dostosowania sprzętu do zmieniających się wymagań.

Nasi specjaliści ds. przebiegu pracy nawiązują z naszymi klientami ścisłą współpracę, co pozwala im na dokładną ocenę systemu działania, potrzeb i celów poszczególnych laboratoriów. Stosujemy podejście etapowe, na które składają się kolejno: określenie i zrozumienie celu, opracowanie projektu procesu i systemu, wizualizacja 3D, wygenerowanie pliku CAD i realizacja rozwiązania.

*W każdym przypadku podłączenie analizatora do systemu ACCELERATOR a3600 wymaga zgody udzielonej przez zewnętrznego dostawcę analizatora i firmę Abbott.

 

dane techniczne systemu
ACCELERATOR a3600  
Wysokość n.p.m. podczas pracy Do 2000 metrów nad poziomem morza
Zakres temperatury podczas pracy 16–30°C (60–86°F)
Wilgotność podczas pracy Maks. 80% w temp. 30°C (86°F)
Przeciążenie Kategoria 1
Zanieczyszczenie Stopień 2
Wytwarzanie ciepła Średnie wytwarzanie ciepła w BTU oblicza się na podstawie końcowej konfiguracji systemu i liczby modułów
Dedykowany zasilacz bezprzerwowy (UPS) Wymagany — lokalny zespół projektowy określi wymagania dotyczące zasilacza UPS na podstawie konstrukcji systemu nośnika laboratoryjnego
Częstotliwość głównej linii elektrycznej 50/60 Hz
Fluktuacja napięcia głównej linii elektrycznej Do ±10%
Napięcie głównej linii elektrycznej Konfiguracja jednofazowa z zasilaczem UPS, małe systemy: 230 V ~3680 VA
Napięcie głównej linii elektrycznej Konfiguracja jednofazowa bez zasilacza UPS, średnie systemy: 230 V ~9200 VA
Napięcie głównej linii elektrycznej Konfiguracja trójfazowa bez zasilacza UPS, duże systemy: 400 V 3N ~27600
Wymagane jest zewnętrzne źródło sprężonego powietrza

Wymaganą wartość przepływu oblicza się na podstawie końcowej konfiguracji systemu

Sprężone powietrze musi być czyste i suche; nie może zawierać oleju

Zakres ciśnienia sprężonego powietrza: 7–9 bar
Czytniki kodów kreskowych

Jeden lub większa liczba czytników kodów kreskowych emitujących wiązki laserowe

Urządzenie laserowe klasy 2
Boczny system wizyjny

Opcjonalny system zastępujący czytniki kodów kreskowych w przypadku modułów wejścia/wyjścia oraz modułów służących do wprowadzania próbek z użyciem i bez użycia statywów

Wykrywa rodzaj probówki (średnicę i wysokość)

Wykrywa status obecności/braku wieczka

Wykrywa kolor wieczka

Rozpoznaje etykietę z kodem kreskowym

Rodzaje kodów kreskowych obsługiwane przez system automatyzacji

Code 128

Code 39 z cyfrą kontrolną i bez niej

Interleaved 2 of 5 z cyfrą kontrolną i bez niej

USS Codabar

Uwaga: Gdy opcja cyfry kontrolnej jest włączona, ma to zastosowanie dla wszystkich rodzajów kodów, które pozwalają na konfigurację cyfry kontrolnej (Code 39 i Interleaved 2 of 5)
Rodzaje kodów kreskowych obsługiwane przez drukarkę do etykiet dla modułu dozownika

 

Code 128: maksymalnie 12 znaków

Code 39: maksymalnie 9 znaków

Interleaved 2 of 5: maksymalnie 20 znaków

USS Codabar: maksymalnie 13 znaków

Uwaga: W przypadku drukarki modułu dozowania nie można włączyć cyfry kontrolnej dla kodów Code 39 i Interleaved 2 of 5

Bezpieczeństwo elektromechaniczne

System automatyzacji spełnia wymogi następujących norm

 • EN IEC UL 61010 – 1:2001

 • CAN/CSA-C22.2 Nr 61010-1-04

 • EN IEC 61010-2-081:2001 + A1:2003

 • EN IEC 61010-2-101:2002

 • EN IEC 61010-2-051:2003

 • CAN/CSA C22.2 Nr 61010-1-04

 • CAN/CSA C22.2 Nr 61010-2-081-04

Zgodność elektromagnetyczna (EMC) System automatyzacji jest zgodny z odpowiednimi przepisami: Dyrektywy 2004/108/WE 
Śledzenie z użyciem fali radiowych System automatyzacji jest zgodny z Częścią 15 przepisów Federalnej Komisji Łączności (FCC) Stanów Zjednoczonych pod względem dwóch następujących warunków:
 1. Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.

 2. Urządzenie musi przyjmować wszystkie otrzymane zakłócenia, w tym zakłócenia na poziomie mogącym skutkować niepożądanym działaniem

Okablowanie anteny CANBUS stanowiącej część sprzętu zmodyfikowano tak, aby było zgodne z Częścią 15 (podczęści B i C) przepisów FCC. Na kablach transponderów dodano oznaczenie Ferrite Fair Rite 046117645 Bin H4.
Wyposażenie terminali radiowych i telekomunikacyjnych (R&TTE) System anten RFID zamontowany w tym wyposażeniu jest zgodny z zasadniczymi wymogami i innymi stosownymi przepisami: Dyrektywy 1999/5/WE
Dostępne połączenia dla analizatorów firmy Abbott ARCHITECT  c16000
ARCHITECT c8000
ARCHITECT i 2000SR
CELL-DYN Sapphire
CELL-DYN SlideMaker Stainer
Otwarta łączność

W niektórych krajach istnieje możliwość podłączenia analizatorów innych dostawców; przed zaproponowaniem takiego rozwiązania przez firmę Abbott konieczne jest uzyskanie zgody odpowiedniego dostawcy

Istnieje możliwość podłączenia sprzętu umożliwiającego wykonywanie następujących testów: 

 • Krzepnięcie

 • Test immunologiczny

 • Chemia kliniczna

 • Hematologia

 • HPLC

 • Immunologia

 • OB

Szczegółowe informacje dotyczące podłączania produktów innych dostawców można uzyskać od przedstawicieli handlowych firmy Abbott.
Dopuszczalne rodzaje plastikowych probówek, które można zamykać za pomocą modułu uszczelniającego

PET (politereftalan etylenu)

PS (polistyren)

PP (polipropylen)

 

Dodatkowe specyfikacje systemu można uzyskać od przedstawicieli handlowych firmy Abbott.

Za chwilę opuścisz grupę witryn internetowych Abbott i przejdziesz do witryny zewnętrznej.

Łącza, które kierują Cię poza witryny internetowe Abbott, nie znajdują się pod jej kontrolą, a zatem firma Abbott nie ponosi odpowiedzialności za treść żadnej z takich witryn ani za dalsze łącza znajdujące się na nich. Firma Abbott udostępnia takie łącza tylko dla Twojej wygody, a ich uwzględnienie nie świadczy o zatwierdzeniu przez firmę Abbott strony, do której prowadzi dane łącze. Żądana witryna internetowa może nie być zoptymalizowana dla Twojego ekranu.

Czy chcesz kontynuować i opuścić tę stronę?

Tak Nie

Za chwilę przejdziesz do witryny internetowej Abbott dla konkretnego kraju lub regionu.

Żądana witryna internetowa jest przeznaczona dla osób mieszkających w danym kraju, o czym poinformowano w treści witryny. W związku z tym witryna ta może zawierać informacje dotyczące produktów farmaceutycznych, urządzeń medycznych i innych produktów bądź zastosowań tych produktów, które nie są zatwierdzone w innych krajach lub regionach.

Czy chcesz kontynuować i wejść na tę stronę?

Tak Nie

Za chwilę przejdziesz do witryny internetowej Abbott dla konkretnego kraju lub regionu.

Żądana witryna internetowa jest przeznaczona dla osób mieszkających w danym kraju, o czym poinformowano w treści witryny. W związku z tym witryna ta może zawierać informacje dotyczące produktów farmaceutycznych, urządzeń medycznych i innych produktów bądź zastosowań tych produktów, które nie są zatwierdzone w innych krajach lub regionach.

Czy chcesz kontynuować i wejść na tę stronę?

Tak Nie